| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/821/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t.j.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzić w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", nadanym uchwałą Nr XXIII/497/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. ( Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 2601), zmienionym uchwałą Nr XXVIII/633/12 Rady Miasta Katowice z dnia 31 października 2012r. (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012r., poz.5685), następujące zmiany :

1. treść § 9, pkt I, ppkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) sprawowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej i położniczej nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania oraz opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania.

2. treść § 9, pkt I, ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) diagnostyki medycznej:

- obrazowej: badania rentgenowskie, ultrasonograficzne i mammograficzne, densytometrycznej,

- endoskopowej,

- elektrograficznej,

- elektroencefalograficznej,

- audiometrycznej,

- spirometrycznej,

- laboratoryjnej.

3. Załącznik Nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia „ – „Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/821/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »