| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/821/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t.j.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzić w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", nadanym uchwałą Nr XXIII/497/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. ( Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 2601), zmienionym uchwałą Nr XXVIII/633/12 Rady Miasta Katowice z dnia 31 października 2012r. (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2012r., poz.5685), następujące zmiany :

1. treść § 9, pkt I, ppkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) sprawowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej i położniczej nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania oraz opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania.

2. treść § 9, pkt I, ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) diagnostyki medycznej:

- obrazowej: badania rentgenowskie, ultrasonograficzne i mammograficzne, densytometrycznej,

- endoskopowej,

- elektrograficznej,

- elektroencefalograficznej,

- audiometrycznej,

- spirometrycznej,

- laboratoryjnej.

3. Załącznik Nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia „ – „Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/821/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »