| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII.209.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1. Wprowadza się, dwumiesięczny okres rozliczeniowy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanych dalej odpadami, odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kornowac.

2. Ustala się terminy uiszczania opłat:

1) do 15-go dnia lutego każdego roku,

2) do 15-go dnia kwietnia każdego roku,

3) do 15-go dnia czerwca każdego roku,

4) do 15-go dnia sierpnia każdego roku,

5) do 15-go dnia października każdego roku,

6) do 15-go dnia grudnia każdego roku.

§ 2. 1. Opłatę uiszcza się bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kornowac, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dodatkowo zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów opłaty o której mowa w §1 ust.1 wyznacza się:

1) dla sołectwa Kobyla - Pana Jana Bernackiego,

2) dla sołectwa Kornowac- Panią Reginę Niestrój,

3) dla sołectwa Łańce- Pana Norberta Pientkę,

4) dla sołectwa Pogrzebień - Pana Eugeniusza Kurę,

5) dla sołectwa Rzuchów - Pana Franciszka Szkatułę.

§ 4. Określa się wynagrodzenie za pobór opłaty w drodze inkaso w wysokości 2 % pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »