| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/363/13 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Orzesze w wysokości 18,00zł miesięcznie/osobę.

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Orzesze, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11,00zł miesięcznie/osobę. Jeżeli nieruchomość zamieszkują więcej niż cztery osoby, ustala się stawkę opłaty w wysokości 8,00zł miesięcznie/osobę za piątą osobę i kolejne, przy czym w przypadku zabudowy wielorodzinnej stawka dotyczy osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/331/12 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013r. poz.1200).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »