| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/363/13 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Orzesze w wysokości 18,00zł miesięcznie/osobę.

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Orzesze, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11,00zł miesięcznie/osobę. Jeżeli nieruchomość zamieszkują więcej niż cztery osoby, ustala się stawkę opłaty w wysokości 8,00zł miesięcznie/osobę za piątą osobę i kolejne, przy czym w przypadku zabudowy wielorodzinnej stawka dotyczy osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/331/12 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013r. poz.1200).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »