| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/398/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45. poz. 235 z późń. zm.), art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Siedziba Żłobka znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 106.;

2) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Podstawowym celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata za opiekę sprawowaną nad dzieckiem oraz opłata za wyżywienie nie są pobierane. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »