| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/403/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę per saldo28.691,-złzgodnie ztabelą nr 1,1ai1b, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 28.691,-zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę4.028.691,-złzgodnie ztabelą nr 2,2ai2b, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 17.050,-zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 4.011.641,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2013 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie ztabelą nr 2,2ai2b.

§ 4. Zwiększyć planowany deficyt budżetu miasta na 2013 rok o kwotę4.000.000,-zł.

§ 5. Zmienić sposób pokrycia deficytu budżetu miasta:

1) zmniejszyć przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów o kwotę 3.709.408,-zł,

2) zwiększyć przychody pochodzące z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.435.815,-zł

3) zwiększyć przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych o kwotę 3.273.593,-zł.

§ 6. Zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę per saldo3.792.687,-złzgodnie ztabelą nr 3.

§ 7. Zmniejszyć rozchody budżetu miasta o kwotę207.313,-złzgodnie ztabelą nr 3.

§ 8. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie ztabelą nr 4.

§ 9. Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 1.

§ 10. Dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 2.

§ 11. Roczny limit dla zobowiązań:

1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zmniejszyć o kwotę 435.815,-zł,

2) z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejszyć o kwotę 15.933.720,-zł.

3) z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zwiększyć o kwotę 15.726.407,-zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela1a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela1b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

tabela2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

tabela2a


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela2b


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

tabela3


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

tabela4


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik1


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

zalacznik2

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »