| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/403/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę per saldo28.691,-złzgodnie ztabelą nr 1,1ai1b, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 28.691,-zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę4.028.691,-złzgodnie ztabelą nr 2,2ai2b, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 17.050,-zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 4.011.641,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2013 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie ztabelą nr 2,2ai2b.

§ 4. Zwiększyć planowany deficyt budżetu miasta na 2013 rok o kwotę4.000.000,-zł.

§ 5. Zmienić sposób pokrycia deficytu budżetu miasta:

1) zmniejszyć przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów o kwotę 3.709.408,-zł,

2) zwiększyć przychody pochodzące z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.435.815,-zł

3) zwiększyć przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych o kwotę 3.273.593,-zł.

§ 6. Zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę per saldo3.792.687,-złzgodnie ztabelą nr 3.

§ 7. Zmniejszyć rozchody budżetu miasta o kwotę207.313,-złzgodnie ztabelą nr 3.

§ 8. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie ztabelą nr 4.

§ 9. Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 1.

§ 10. Dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2013 r. zgodnie zzałącznikiem nr 2.

§ 11. Roczny limit dla zobowiązań:

1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zmniejszyć o kwotę 435.815,-zł,

2) z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejszyć o kwotę 15.933.720,-zł.

3) z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zwiększyć o kwotę 15.726.407,-zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela1a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela1b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

tabela2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

tabela2a


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela2b


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

tabela3


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

tabela4


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik1


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/403/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

zalacznik2

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »