| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/404/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w § 4 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdów oznaczonych kartą parkingową osoby niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznakowanych miejscach parkingowych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/380/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 marca 2013 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »