| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/404/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w § 4 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdów oznaczonych kartą parkingową osoby niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznakowanych miejscach parkingowych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/380/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 marca 2013 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »