| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/297/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 173.575,00 zł, w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 173.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę (per saldo) 200.671,00 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 139.671,00 zł, w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- w ust. 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 27.096,00 zł;

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.852.665,49 zł oraz rozchody w wysokości 3.289.992,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) w § 7 w ust.2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 33.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o 33.000,00 zł;

5) w § 8 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/297/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/297/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/297/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

przychody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/297/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »