| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.), w zw. z art. 18 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą Nr XXIX/283/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 pkt 1 litera i otrzymuje następujące brzmienie:

z pozostałych nieruchomości: co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) § 4 ust. 1 pkt 2 litera c otrzymuje następujące brzmienie:

z pozostałych nieruchomości: 1 raz w miesiącu;

3) § 4 ust. 1 pkt 3 litera b otrzymuje następujące brzmienie:

w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali wyłącznie na telefoniczne zgłoszenie;

4) w § 4 ust. 1 pkt 3 dodaje się literę c o następującym brzmieniu:

z ogrodów działkowych w terminie od kwietnia do listopada 1 raz na 2 tygodnie;

5) § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

odpady wielkogabarytowe oraz wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany:

a) w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali 3 razy w roku, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu danego rodzaju odpadu w gminie; gmina poinformuje mieszkańców o terminie nadsyłania zgłoszeń oraz terminach odbioru odpadów z odpowiednim wyprzedzeniem,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali w wyznaczone dni wywozu zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »