| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustanowić nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Przyjąć zasady i tryb przyznawania nagród sportowych określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/330/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN
SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, TRYBU, RODZAJÓW I WYSOKOŚCI NAGRÓD SPORTOWYCH PRZYZNAWANYCH DLA ZAWODNIKÓW I TRENERÓW
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W MIĘDZYNARODOWYM
LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

Wysokość nagród pieniężnych dla zawodników

1. Nagroda jest wyrazem uznania i jednorazową gratyfikacją zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Nagrody sportowe uzyskane w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych przyznaje Prezydent Miasta Zawiercie.

3. Nagrody przyznawane są zawodnikom i trenerom – mieszkańcom miasta, reprezentującym zawierciańskie kluby sportowe.

4. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę zawodnikowi lub trenerowi – mieszkańcowi Zawiercia, reprezentującego barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę poza gminą, w przypadku gdy na terenie gminy nie funkcjonuje klub w uprawianej przez zawodnika dyscyplinie lub zawodnik gra w wyższej lidze.

5. Zawodnicy i trenerzy mogą otrzymać w danym roku kalendarzowym tylko jedną nagrodę.

6. O nagrodę Prezydenta Miasta może wnioskować osoba fizyczna posiadająca zdolność
do czynności prawnych - dyscypliny indywidualne lub klub sportowy, instytucja
i organizacja społeczna statutowo działająca w sferze kultury fizycznej - dyscypliny zespołowe i indywidualne.

7. Wysokość przyznanej nagrody określona jest w zestawieniu tabelarycznym szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników
i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym z uwzględnieniem dyscyplin sportowych mających szczególne znaczenie dla Gminy Zawiercie: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy.

7.1 Nagroda w indywidualnych dyscyplinach nie olimpijskich może być przyznana do 1/3 wysokości określonych w tabeli.

7.2 Nagroda za zajęcie I – III miejsca w finałach wojewódzkich – organizowanych przez Szkolny

Związek Sportowy Katowice w dyscyplinach olimpijskich – może być przyznana do 1/2 wysokości

określonych w tabeli.

8. W przypadku dyscyplin zespołowych wysokość nagród dla poszczególnych zawodników jest przyznawana zgodnie z ich zaangażowaniem i wkładem pracy w odniesiony sukces. Wysokość nagród dla poszczególnych zawodników proponuje wnioskodawca.

9. Wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz z protokołem Komisja Opiniująca przedkłada Prezydentowi Miasta.

10. Nagrody przyznane zawodnikom oraz trenerom podlegają zwrotowi w przypadku :

1) przyznania w oparciu o nieprawdziwe dane,

2) anulowania wyniku, za który zostały przyznane.

11. W razie powzięcia przez Prezydenta Miasta informacji o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 10 niniejszego regulaminu, Prezydent Miasta wzywa nagrodzoną osobę do złożenia pisemnego wyjaśnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

12. W przypadku, gdy wyjaśnienia nie zostaną złożone w terminie określonym w ust. 11, złożone wyjaśnienia okażą się niewystarczające lub gdy okoliczności skutkujące pozbawieniem nagrody zostaną obiektywnie potwierdzone, nagroda podlega zwrotowi w terminie i w sposób wskazany przez Prezydenta Miasta w wezwaniu do zwrotu nagrody.

13. W razie nie dokonania zwrotu nagrody zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w ust. 12, Prezydent Miasta podejmie niezbędne czynności celem ich wyegzekwowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

14. O decyzjach Prezydenta Miasta beneficjent powiadamiany jest pisemnie.

15. Od podjętego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Wysokość nagród pieniężnych dla zawodników

Zajęte miejsce i ranga imprezy

Senior

Junior/
Młodzieżowiec

Kadet

Młodzik

Mistrz Olimpijski

do 15.000

-

-

-

II Mistrz Olimpijski

do 12.000

-

-

-

III Mistrz Olimpijski

do 10.000

-

-

-

Mistrz Świata

do 9.000

do 8.000

do 7.000

do 6.000

II Mistrz Świata

do 8.000

do 7.000

do 6.000

do 5.000

III Mistrz Świata

do 7.000

do 6.000

do 5.000

do 4.000

Mistrz Europy

do 8.000

do 7.000

do 6.000

do 5.000

II Mistrz Europy

do 7.000

do 6.000

do 5.000

do 4.000

III Mistrz Europy

do 6.000

do 5.000

do 4.000

do 3.000

Półfinał

do 3.350

do 3.000

do 2.750

do 2.250

Ćwierćfinał

do 3.250

do 2.900

do 2.650

do 2.150

Mistrz Polski /
Puchar Polski

do 3.200

do 2.850

do 2.600

do 2.100

II Mistrz Polski /
Puchar Polski

do 2.900

do 2.650

do 2.400

do 1.900

III Mistrz Polski /
Puchar Polski

do 2.700

do 2.450

do 2.200

do 1.700

Półfinał

do 2.400

do 2.150

do 1.900

do 1.400

Ćwierćfinał

do 2.300

do 2.050

do 1.800

do 1.300

Mistrz Śląska

do 2.250

do 2.000

do 1.750

do 1.250

II Mistrz Śląska

do 2.000

do 1.750

do 1.500

do 1.000

III Mistrz Śląska

do 1.750

do 1.500

do 1.250

do 750


Wysokość nagród pieniężnych dla trenerów

Osiagniecia zawodnika-zespołu prowadzonego przez trenera

Senior

Junior/
Młodzieżowiec

Kadet

Młodzik

Mistrz Olimpijski

do 15.000

-

-

-

II Mistrz Olimpijski

do 12.000

-

-

-

III Mistrz Olimpijski

do 10.000

-

-

-

Mistrz Świata

do 9.000

do 8.000

do 7.000

do 6.000

II Mistrz Świata

do 8.000

do 7.000

do 6.000

do 5.000

III Mistrz Świata

do 7.000

do 6.000

do 5.000

do 4.000

Mistrz Europy

do 8.000

do 7.000

do 6.000

do 5.000

II Mistrz Europy

do 7.000

do 6.000

do 5.000

do 4.000

III Mistrz Europy

do 6.000

do 5.000

do 4.000

do 3.000

Półfinał

do 3.350

do 3.000

do 2.750

do 2.250

Ćwierćfinał

do 3.250

do 2.900

do 2.650

do 2.150

Mistrz Polski /
Puchar Polski

do 3.200

do 2.850

do 2.600

do 2.100

II Mistrz Polski /
Puchar Polski

do 2.900

do 2.650

do 2.400

do 1.900

III Mistrz Polski /
Puchar Polski

do 2.700

do 2.450

do 2.200

do 1.700

Półfinał

do 2.400

do 2.150

do 1.900

do 1.400

Ćwierćfinał

do 2.300

do 2.050

do 1.800

do 1.300

Mistrz Śląska

do 2.250

do 2.000

do 1.750

do 1.250

II Mistrz Śląska

do 2.000

do 1.750

do 1.500

do 1.000

III Mistrz Śląska

do 1.750

do 1.500

do 1.250

do 750

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edumnd Kłósek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »