| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/739/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 209a w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1, 1b, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.)

Rada Miejska
postanawia

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości50%od ceny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu, sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.

2. Zbycie nieruchomości na rzecz właścicieli lokali w budynku opisanym w ust. 1 następuje w wyniku realizacji roszczenia zgłoszonego łącznie przez wszystkich właścicieli lokali w budynku.

3. Bonifikata może być udzielona jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w drodze umowy cywilnoprawnej a zapłata przez właścicieli lokali pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo ceny sprzedaży nieruchomości nastąpi jednorazowo.

4. Bonifikata nie przysługuje w przypadku skorzystania przez Gminę Bielsko-Biała lub Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu z roszczenia w stosunku do właścicieli lokali w trybie art. 209a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »