| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 652/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 578/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i   art. 40 ust. 2   pkt. 2   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 8   ust. 2   pkt 2   i art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 642 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 406) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w   Częstochowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 578/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 31 stycznia 2013 roku w   sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w   Częstochowie, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   uchyla się § 8;  

2)   w § 11 dodaje się ust. 2   w brzmieniu:  

„2. Zakres działania Oddziału dla Dzieci i   Młodzieży oraz filii bibliotecznych:  

1)   Oddział dla Dzieci i   Młodzieży zaspokaja i   rozwija potrzeby czytelnicze dzieci i   młodzieży w   mieście. Gromadzi, opracowuje i   udostępnia zbiory dostosowane do potrzeb młodych czytelników. Upowszechnia czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną oraz realizuje różne formy pracy edukacyjnej i   kulturalnej z   dziećmi i   młodzieżą;  

2)   Filie biblioteczne realizują zadania na rzecz zaspokajania i   rozwijania potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej. Gromadzą, opracowują i   udostępniają zbiory o   charakterze uniwersalnym, w   tym zbiory na nośnikach magnetycznych, analogowych i   cyfrowych. Upowszechniają czytelnictwo oraz prowadzą środowiskową działalność informacyjną, edukacyjną i   kulturalną.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Verum Audyt

Audyt. Usługi księgowe. Doradztwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »