| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 652/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 578/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i   art. 40 ust. 2   pkt. 2   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 8   ust. 2   pkt 2   i art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 642 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 406) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w   Częstochowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 578/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 31 stycznia 2013 roku w   sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w   Częstochowie, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   uchyla się § 8;  

2)   w § 11 dodaje się ust. 2   w brzmieniu:  

„2. Zakres działania Oddziału dla Dzieci i   Młodzieży oraz filii bibliotecznych:  

1)   Oddział dla Dzieci i   Młodzieży zaspokaja i   rozwija potrzeby czytelnicze dzieci i   młodzieży w   mieście. Gromadzi, opracowuje i   udostępnia zbiory dostosowane do potrzeb młodych czytelników. Upowszechnia czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną oraz realizuje różne formy pracy edukacyjnej i   kulturalnej z   dziećmi i   młodzieżą;  

2)   Filie biblioteczne realizują zadania na rzecz zaspokajania i   rozwijania potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej. Gromadzą, opracowują i   udostępniają zbiory o   charakterze uniwersalnym, w   tym zbiory na nośnikach magnetycznych, analogowych i   cyfrowych. Upowszechniają czytelnictwo oraz prowadzą środowiskową działalność informacyjną, edukacyjną i   kulturalną.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »