| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.22.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.4.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc:

1) Uchwała Nr XXVIII/41/2000 Rady Gminy w Lyskach z dnia 29 września 2000 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach;

2) Uchwała Nr XXIX/51/2000 Rady Gminy w Lyskach z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.22.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »