| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXIII/252/2013 z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. nr 142. poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6k ust. 1   pkt 1) ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala  

§   1.  

W uchwale nr XXXIII/252/2013 z   dnia 16 marca 2013 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 1   do 3   osób,  

2)   24 złote (słownie: dwadzieścia cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4   do 6   osób,  

3)   32 złote (słownie: trzydzieści dwa złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6   osób. .

2.   § 3   otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   29 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 1   do 3   osób,  

2)   41 złotych (słownie: czterdzieści jeden złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4   do 6   osób,  

3)   54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6   osób   . .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »