| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXIII/252/2013 z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. nr 142. poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6k ust. 1   pkt 1) ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala  

§   1.  

W uchwale nr XXXIII/252/2013 z   dnia 16 marca 2013 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 1   do 3   osób,  

2)   24 złote (słownie: dwadzieścia cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4   do 6   osób,  

3)   32 złote (słownie: trzydzieści dwa złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6   osób. .

2.   § 3   otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   29 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 1   do 3   osób,  

2)   41 złotych (słownie: czterdzieści jeden złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4   do 6   osób,  

3)   54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6   osób   . .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »