| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/218/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 6 ust.12, art.14 pkt 3, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 6 "b" ustawy z dnia 11 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określić w Gminie Rudnik do poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, oraz opłaty od posiadania psów następujących inkasentów:

1. Brzeźnica Widenka Grażyna

2. Czerwięcice Jarosz Hubert

3. Gamów Pendziałek Stefania

4. Grzegorzowice Górkiewicz Urszula

5. Jastrzębie Meyer Hubert

6. Lasaki Sekuła Walter

7. Ligota Ks. Serzisko Norbert

8. Łubowice Badurczyk Urszula

9. Modzurów Siwoń Urszula

10. Ponięcice Stępińska Renata

11. Rudnik Rosa Marta

12. Sławienko Pendziałek Stefania

13. Sławików Grabowska Aniela

14. Strzybnik Szramek Maria

15. Szonowice Lassak Karina

§ 2.

Określić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków 5% od pobranych kwot.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr VII/46/2011 z dn. 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »