| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.46.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1   i 2, pkt 4, 9   lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z   2001 roku   Nr 142 poz. 1591 ze   zmianami), w   związku z   art. 92 ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art.   212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i   art. 264 ust.3 ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 roku Nr 157, poz.1240 ze   zmianami)oraz art.   85   ustawy z   dnia 13   października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z   1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o   opinie Komisji,  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
u c h w   a l a  

§   1.      

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o   kwotę   9   208   353     , w   tym:  

1)   zwiększyć dochody bieżące o   kwotę 853   562 zł  

2)   zmniejszyć dochody majątkowe o   kwotę 10   061 915 zł,  zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o   których mowa w   ust. 1   wynosi   398   853   269     , w   tym:  

1)   dochody bieżące 311   740   227   zł,  

2)   dochody majątkowe 87   113 042   zł.  

§   2.      

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o   kwotę   6   822 997     , w   tym:  

1)   wydatki bieżące o   kwotę 509   225 zł  

2)   wydatki majątkowe o   kwotę 6   313   772 zł,  zgodnie z   Załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o   których mowa w   ust. 1   wynosi   474   145 312     , w   tym:  

1)   wydatki bieżące 306   656   749   zł,  

2)   wydatki majątkowe 167   488 563   zł.  

§   3.      

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o   kwotę     16   031   350     .  

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o   której mowa w   ust. 1   ustala się na kwotę   75   292 043 zł   .  

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o   których mowa w   ust.   1       przychody z   tytułu:  

1)   nadwyżki budżetu Miasta z   lat ubiegłych w   kwocie                 74   551   043    

2)   spłat pożyczek udzielonych z   budżetu Miasta w   kwocie                 150   000    

3)   zaciąganej pożyczki w   kwocie                                                           591   000   zł.  

§   4.      

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o   16   031   350     , z   tytułu nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych.  

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o   której mowa w   ust.1 wynosi   75   592 043     .  

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i   rozchodów określa Załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   5.       Zwiększyć o   kwotę   2 043     plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

§   6.       Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   7.       Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Ryszard   Piechoczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.46.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.46.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.46.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.46.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »