| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/396/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian wTabeli Auchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi45.157.160,00PLN,w tym dochody bieżące w wysokości35.664.251,00PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian wTabeli Buchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi46.902.099,00PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości33.648.799,00PLN.

§ 3.

1. Dokonać zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę397.053,00PLNpoprzez:

1) zmniejszenie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie deficytu budżetu w związku realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne" o kwotę 187.749,00 PLN;

2) zmniejszenie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie deficytu budżetu w związku realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince" o kwotę 209.304,00 PLN.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulegaTabela Cuchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie7.879.765,00 PLN.

§ 4.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę397.053,00PLN.

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości1.744.939,00PLNbędą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 752.947,00 PLN,

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 450.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 541.992,00 PLN.

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegaTabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r., otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/396/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »