| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/396/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian wTabeli Auchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi45.157.160,00PLN,w tym dochody bieżące w wysokości35.664.251,00PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian wTabeli Buchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi46.902.099,00PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości33.648.799,00PLN.

§ 3.

1. Dokonać zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę397.053,00PLNpoprzez:

1) zmniejszenie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie deficytu budżetu w związku realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne" o kwotę 187.749,00 PLN;

2) zmniejszenie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie deficytu budżetu w związku realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince" o kwotę 209.304,00 PLN.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulegaTabela Cuchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie7.879.765,00 PLN.

§ 4.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę397.053,00PLN.

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości1.744.939,00PLNbędą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 752.947,00 PLN,

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 450.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 541.992,00 PLN.

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegaTabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r., otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/396/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »