| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/304/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XX/304/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2012.212), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXI/337/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2012.213),

2) Uchwałą Nr XXXIX/725/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.2486).

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XX/304/11
Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawienadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 . z późn. zm.) i art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Nadać statut Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XVIII/210/2003 z dnia 27.11.2003 r. z późn. zm.,
w sprawie zatwierdzenia Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Mysłowicach z późn. zm.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik.1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »