| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/254/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ulicy E. Kwiatkowskiego 18

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1, art. 12 pkt 8   lit. „i” ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 5a, art. 59 ust. 1   i 6, w   związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) i   art. 8   ust.1 pkt 7   ustawy z   dnia 19 sierpnia 2011r. o   zmianie ustawy o   systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), po otrzymaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty i   przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010r.Nr 234, poz.1536 z   późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii nauczycielskich związków zawodowych   Rada Powiatu w   Myszkowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Z dniem 31 sierpnia 2013 roku przekształca się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych w   Myszkowie z   siedzibą w   Myszkowie przy ulicy E. Kwiatkowskiego 18 w   liceum ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Myszkowie z   siedzibą w   Myszkowie przy ulicy E. Kwiatkowskiego 18.  

2.   Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w   Myszkowie z   siedzibą w   Myszkowie przy ulicy E. Kwiatkowskiego 18 nadaje się akt założycielski stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Myszkowie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marian   Szczerbak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXVIII/254/2013    
Rady Powiatu w   Myszkowie    
z dnia 26 kwietnia 2013 r.  
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

Na podstawie art. 58 ust. 1   i 6   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. nr 256 poz. 2572, z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Myszkowie  

nadaje akt założycielski dla   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych   w   Myszkowie przy ulicy E. Kwiatkowskiego 18 w   Myszkowie następującej treści:  

1)   Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna  - liceum;  

2)   Nazwa: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Myszkowie;  

3)   Siedziba: Myszków, ulica E. Kwiatkowskiego 18.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marian   Szczerbak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »