| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/28/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.)  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zaplecze techniczno - biurowe, dostosowane do prowadzenia zamierzonej działalności;  

2)   posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie upoważnionym i   wskazanym przez Wójta Gminy Mszana pracownikom Urzędu Gminy Mszana drogą elektroniczną, danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z   zastrzeżeniem pkt 3;  

3)   w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada środków technicznych celem wywiązania się z   obowiązku, o   którym mowa w   pkt 2   zobowiązany jest poinformować o   tym Wójta Gminy Mszana w   formie pisemnej i   przekazywać dane, o   których mowa w   pkt 2   w formie pisemnej.  

4)   posiadać pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002 r. Nr 193 poz. 1617)  

5)   pojazdy o   których mowa w   ust. 1   pkt 4   winny być poddawane zabiegom sanitarnym i   porządkowym,  

6)   posiadać bazę transportową i   utrzymywać ją w   odpowiednim stanie sanitarnym i   porządkowym,  

7)   pojazdy muszą być oznakowane w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,  

8)   przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winien udokumentować posiadanie umowy ze stacją zlewną zlokalizowaną możliwie najbliżej miejsca świadczenia usług.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXII/48/2012 Rady Gminy Mszana z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »