| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/28/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.)  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zaplecze techniczno - biurowe, dostosowane do prowadzenia zamierzonej działalności;  

2)   posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie upoważnionym i   wskazanym przez Wójta Gminy Mszana pracownikom Urzędu Gminy Mszana drogą elektroniczną, danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z   zastrzeżeniem pkt 3;  

3)   w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada środków technicznych celem wywiązania się z   obowiązku, o   którym mowa w   pkt 2   zobowiązany jest poinformować o   tym Wójta Gminy Mszana w   formie pisemnej i   przekazywać dane, o   których mowa w   pkt 2   w formie pisemnej.  

4)   posiadać pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002 r. Nr 193 poz. 1617)  

5)   pojazdy o   których mowa w   ust. 1   pkt 4   winny być poddawane zabiegom sanitarnym i   porządkowym,  

6)   posiadać bazę transportową i   utrzymywać ją w   odpowiednim stanie sanitarnym i   porządkowym,  

7)   pojazdy muszą być oznakowane w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,  

8)   przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winien udokumentować posiadanie umowy ze stacją zlewną zlokalizowaną możliwie najbliżej miejsca świadczenia usług.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXII/48/2012 Rady Gminy Mszana z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »