| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/30/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mszana oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ art.15 ust.1pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia  2010 roku o   publicznym transporcie  zbiorowym /Dz.U. z   2011 r Nr 5, poz 13 ze zmianami/ oraz art.22 ust.1pkt 3   ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym /tekst jednolity Dz.U.z 2007 r. Nr 125, poz 874 ze zmianami/  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym, w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym /Dz.U. z   2011 roku Nr 5, poz 13 ze zmianami  oraz ustawy z   dnia 6   września  2001 roku o   transporcie drogowym / tekst jednolity Dz.U. z   2007 roku Nr 125, poz.874 ze zmianami/  przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem , stanowiącym załącznik nr 1do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   ust. 1   określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Wótowi Gminy Mszana.  

§   3.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały  Nr XXVIII/30/2013  
Rady Gminy Mszana    
z dnia 29 kwietnia 2013 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana  

1.   Gogołowa                 „Skrzyżowanie Jastrzębska”                 ul. Jastrzębska                               droga gminna  

2.   Gogołowa                 „Jastrzębie Granica”                               ul. Jastrzębska                               droga gminna  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVIII/30/2013  
Rady Gminy Mszana    
z dnia 29 kwietnia 2013 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana  

§   1.   Udostępnianie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Wójtem Gminy Mszana , oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z   przystanków, o   której mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym /Dz.U.z 2011 r. Nr 5, poz 13 ze zmianami/.  

§   2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy.  

§   4.   Pojazdy winny zatrzymywać się w   odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem  D15 lub tablicy oznaczającej przystanek, , a   w przypadku  przystanku z   zatoką – w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom  dogodne i   bezpieczne wsiadanie i   wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób , by umożliwić  korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   5.   W przypadku koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.   Wójt  Gminy Mszana  poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach planowanych, o   których  mowa w   § 5.  

§   7.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Wójtem Gminy Mszana sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »