| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz. 2657 )

Na podstawie  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z pomniejszymi zmianami), w związku z art. 6 r ust. 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r , poz. 391 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. § 1

1. Przepis § 1 Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz. 2657 )oznacza się jako ust. 1.

2. W § 1 uchwały, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, dodaje się  ust. 2 w brzmieniu:

Postanawia się przejąć od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§ 3. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Piotr Bajak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »