| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz. 2657 )

Na podstawie  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z pomniejszymi zmianami), w związku z art. 6 r ust. 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r , poz. 391 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. § 1

1. Przepis § 1 Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz. 2657 )oznacza się jako ust. 1.

2. W § 1 uchwały, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, dodaje się  ust. 2 w brzmieniu:

Postanawia się przejąć od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§ 3. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Piotr Bajak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »