| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.78.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.257.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 zmienionego Uchwałą Nr PR.0007.257.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale II w § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Specjalistycznej opieki zdrowotnej

a) Poradni ginekologiczno - położniczej,

b) Gabinetu fizykoterapii,

c) Gabinetu diagnostyczno - zabiegowego,

d) Poradni logopedycznej,

e) Poradni metabolicznej,

f) Poradni alergologicznej,

g) Poradni diabetologicznej,

h) Poradni gastrologicznej,

i) Poradni chorób naczyń,

j) Poradni neurologicznej,

k) Poradni leczenia bólu,

l) Poradni chirurgii ogólnej,

m) Poradni proktologicznej,

n) Poradni wad postawy,

o) Poradni preluksacyjnej,

p) Poradni osteoporozy,

r) Poradni laryngologicznej..

2.               W rozdziale II w § 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Pion zastępcy Kierownika ds. medycznych (Jednostki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej):

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia pediatryczna,

c) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,

d) Gabinet położnej środowiskowej,

e) Poradnia ginekologiczno - położnicza,

f) Gabinet fizykoterapii,

g) Gabinetu diagnostyczno - zabiegowego,

h) Poradnia logopedyczna,

i) Poradnia metaboliczna,

j) Poradnia alergologiczna,

k) Poradnia diabetologiczna,

l) Poradnia gastrologiczna,

m) Poradnia chorób naczyń,

n) Poradnia neurologiczna,

o) Poradnia leczenia bólu,

p) Poradnia chirurgii ogólnej,

r) Poradnia proktologiczna,

s) Poradnia wad postawy,

t) Poradnia preluksacyjna,

u) Poradnia osteoporozy,

w) Poradnia laryngologiczna..

3. W załaczniku Nr 1 do Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych Przychodni Rejonowej SP ZOZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Pion zastępcy Kierownika ds. medycznych (Jednostki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej):

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia pediatryczna,

c) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,

d) Gabinet położnej środowiskowej,

e) Poradnia ginekologiczno - położnicza,

f) Gabinet fizykoterapii,

g) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

h) Poradnia logopedyczna,

i) Poradnia metaboliczna,

j) Poradnia alergologiczna,

k) Poradnia diabetologiczna,

l) Poradnia gastrologiczna,

m) Poradnia chorób naczyń,

n) Poradnia neurologiczna,

o) Poradnia leczenia bólu,

p) Poradnia chirurgii ogólnej,

r) Poradnia proktologiczna,

s) Poradnia wad postawy,

t) Poradnia preluksacyjna,

u) Poradnia osteoporozy,

w) Poradnia laryngologiczna..

§ 2. W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.257.2012 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 29 listopada 2012 r.  pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »