| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/124/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rzemiosła, Handlu, Drobnej Wytwórczości i   Finansów  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   wysokości 17,00 zł miesięcznie za osobę.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   wysokości 8,00 zł miesięcznie za osobę.  

§   2.   1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne za pojemnik z   odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 110 litrów – 15,00 złotych miesięcznie  

2)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 120 litrów – 15,00 złotych miesięcznie  

3)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 210 litrów - 25,00 złotych miesięcznie  

4)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 240 litrów - 25,00 złotych miesięcznie  

5)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów - 90,00 złotych miesięcznie  

6)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 7   m 3 - 500,00 złotych miesięcznie  

2.   W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, ustala się niższą stawkę miesięcznej opłaty za pojemnik z   odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 110 litrów – 10,00 złotych miesięcznie  

2)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 120 litrów – 10,00 złotych miesięcznie  

3)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 210 litrów – 17,00 złotych miesięcznie  

4)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 240 litrów – 17,00 złotych miesięcznie  

5)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów – 75,00 złotych miesięcznie  

6)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 7   m 3 - 410,00 złotych miesięcznie  

3.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym, tj. w   części nieruchomości zamieszkałej i   w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat ustalonych w   § 1ust. 1   lub ust. 2   i § 2   ust. 1   lub ust.2.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  


§   4.   Traci moc uchwała nr XXV/102/2012 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 17 grudnia 2012r. w   sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z   2013 r., poz. 753)  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »