| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/124/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rzemiosła, Handlu, Drobnej Wytwórczości i   Finansów  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   wysokości 17,00 zł miesięcznie za osobę.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   wysokości 8,00 zł miesięcznie za osobę.  

§   2.   1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne za pojemnik z   odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 110 litrów – 15,00 złotych miesięcznie  

2)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 120 litrów – 15,00 złotych miesięcznie  

3)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 210 litrów - 25,00 złotych miesięcznie  

4)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 240 litrów - 25,00 złotych miesięcznie  

5)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów - 90,00 złotych miesięcznie  

6)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 7   m 3 - 500,00 złotych miesięcznie  

2.   W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, ustala się niższą stawkę miesięcznej opłaty za pojemnik z   odpadami komunalnymi w   wysokości:  

1)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 110 litrów – 10,00 złotych miesięcznie  

2)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 120 litrów – 10,00 złotych miesięcznie  

3)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 210 litrów – 17,00 złotych miesięcznie  

4)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 240 litrów – 17,00 złotych miesięcznie  

5)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów – 75,00 złotych miesięcznie  

6)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 7   m 3 - 410,00 złotych miesięcznie  

3.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym, tj. w   części nieruchomości zamieszkałej i   w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat ustalonych w   § 1ust. 1   lub ust. 2   i § 2   ust. 1   lub ust.2.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  


§   4.   Traci moc uchwała nr XXV/102/2012 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 17 grudnia 2012r. w   sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z   2013 r., poz. 753)  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »