| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/192/13 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/166/12 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXVIII/166/12 Rady Gminy Koszarawa z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w   § 1   dodaje się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:   „Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz w   części zamieszkałej, a   w części niezamieszkałej stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.”   oraz dodaje się § 3, który otrzymuje brzmienie:   „Deklarację, o   której mowa w   § 1   pkt 2, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Koszarawa w   terminie: 1) do 20 czerwca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, 2) 14 dni od dnia o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) , 3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za gospodarowanie odebranych odpadów.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


mgr   Rafał   Puda

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/192/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »