| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 11 kwietnia 2013r.

do Porozumienia nr PZD.031.9.2012 z dnia 15.10.2012 r.w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni i chodników

Zawarty w   Pszczynie  

pomiędzy:  

Powiatem Pszczyńskim   reprezentowanym przez   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą  43-200 Pszczyna, ul. 3   Maja 10 w   osobach:  

1.   Pawła Sadzy                 -Starosty Powiatu Pszczyńskiego  

2.   Henryka Kolarczyka – Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  

zwanym w   dalszej treści „Powiatem”  

a:  

Gminą Suszec   reprezentowaną przez   Wójta Gminy Suszec   z siedzibą 43-267 Suszec,  ul. Lipowa 1   w osobie:  

Mariana Pawlasa–Wójta Gminy Suszec   ,  

zwanym w   dalszej treści „Gminą”  

§ 1.  

1.   W związku z   koniecznością zwiększenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suszec w   sezonie zimowym 2013 spowodowanym warunkami atmosferycznymi w   pierwszym kwartale 2013 roku, strony zgodnie postanawiają wprowadzić w   § 4   ust. 1   Porozumienia nr PZD.031.9.2012 z   dnia 15.10.2012 r. następujące zmiany:  

-   kwotę „130.600,00 zł” zastępuje się kwotą „138.100,00 zł”  

-   w pkt. 2   kwotę „108.722,56 zł” zastępuje się kwotą „116.222,56 zł”  

2.   Przekazanie środków nastąpi w   terminie do 30 dni od daty podpisania aneksu.  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§ 4.  

Niniejszy aneks spisano w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron.  

§ 5.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

POWIAT                                                                                                     GMINA  

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT  


Marian   Pawlas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »