| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 11 kwietnia 2013r.

do Porozumienia nr PZD.031.9.2012 z dnia 15.10.2012 r.w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni i chodników

Zawarty w   Pszczynie  

pomiędzy:  

Powiatem Pszczyńskim   reprezentowanym przez   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą  43-200 Pszczyna, ul. 3   Maja 10 w   osobach:  

1.   Pawła Sadzy                 -Starosty Powiatu Pszczyńskiego  

2.   Henryka Kolarczyka – Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  

zwanym w   dalszej treści „Powiatem”  

a:  

Gminą Suszec   reprezentowaną przez   Wójta Gminy Suszec   z siedzibą 43-267 Suszec,  ul. Lipowa 1   w osobie:  

Mariana Pawlasa–Wójta Gminy Suszec   ,  

zwanym w   dalszej treści „Gminą”  

§ 1.  

1.   W związku z   koniecznością zwiększenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suszec w   sezonie zimowym 2013 spowodowanym warunkami atmosferycznymi w   pierwszym kwartale 2013 roku, strony zgodnie postanawiają wprowadzić w   § 4   ust. 1   Porozumienia nr PZD.031.9.2012 z   dnia 15.10.2012 r. następujące zmiany:  

-   kwotę „130.600,00 zł” zastępuje się kwotą „138.100,00 zł”  

-   w pkt. 2   kwotę „108.722,56 zł” zastępuje się kwotą „116.222,56 zł”  

2.   Przekazanie środków nastąpi w   terminie do 30 dni od daty podpisania aneksu.  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§ 4.  

Niniejszy aneks spisano w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron.  

§ 5.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

POWIAT                                                                                                     GMINA  

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT  


Marian   Pawlas

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »