| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 kwietnia 2013r.

do Porozumienia nr PZD.031.9.2012 z dnia 15.10.2012 r.w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni i chodników

Zawarty w   Pszczynie  

pomiędzy:  

Powiatem Pszczyńskim   reprezentowanym przez   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą  43-200 Pszczyna, ul. 3   Maja 10 w   osobach:  

1.   Pawła Sadzy                 -Starosty Powiatu Pszczyńskiego  

2.   Henryka Kolarczyka – Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  

zwanym w   dalszej treści „Powiatem”  

a:  

Gminą Suszec   reprezentowaną przez   Wójta Gminy Suszec   z siedzibą 43-267 Suszec,  ul. Lipowa 1   w osobie:  

Mariana Pawlasa–Wójta Gminy Suszec   ,  

zwanym w   dalszej treści „Gminą”  

§ 1.  

W związku z   wystąpieniem Gminy z   dnia 10.04.2013 r., a   także mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne utrudniające realizację zadań w   zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suszec w   części obejmującej pozimowe uprzątnięcie dróg z   materiałów użytych do zwalczania śliskości strony zgodnie postanawiają wprowadzić w   Porozumieniu Nr PZD.031.9.2012 z   dnia 15.10.2012 r. następujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1   datę „30.04.2013 r.” zastępuje się datą „15.05.2013 r.”  

2)   w   § 2   ust. 1   pkt 1   datę „15.04.2013 r.” zastępuje się datą „30.04.2013 r.”  

3)   w § 2   ust. 1   pkt 2   datę „30.04.2013 r.”, zastępuje się datą „15.05.2013 r.”  

4)   w § 5   ust. 2   datę „15.05.2013 roku” zastępuje się datą „20.05.2013 roku”  

5)   w § 5   ust. 4   datę „30.04.2013 roku” zastępuje się datą „15.05.2013 roku”   .  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§ 4.  

Niniejszy aneks spisano w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron.  

§ 5.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

POWIAT                                                                                                     GMINA  

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT  


Marian   Pawlas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »