| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 kwietnia 2013r.

do Porozumienia nr PZD.031.9.2012 z dnia 15.10.2012 r.w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni i chodników

Zawarty w   Pszczynie  

pomiędzy:  

Powiatem Pszczyńskim   reprezentowanym przez   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego   z siedzibą  43-200 Pszczyna, ul. 3   Maja 10 w   osobach:  

1.   Pawła Sadzy                 -Starosty Powiatu Pszczyńskiego  

2.   Henryka Kolarczyka – Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  

zwanym w   dalszej treści „Powiatem”  

a:  

Gminą Suszec   reprezentowaną przez   Wójta Gminy Suszec   z siedzibą 43-267 Suszec,  ul. Lipowa 1   w osobie:  

Mariana Pawlasa–Wójta Gminy Suszec   ,  

zwanym w   dalszej treści „Gminą”  

§ 1.  

W związku z   wystąpieniem Gminy z   dnia 10.04.2013 r., a   także mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne utrudniające realizację zadań w   zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suszec w   części obejmującej pozimowe uprzątnięcie dróg z   materiałów użytych do zwalczania śliskości strony zgodnie postanawiają wprowadzić w   Porozumieniu Nr PZD.031.9.2012 z   dnia 15.10.2012 r. następujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1   datę „30.04.2013 r.” zastępuje się datą „15.05.2013 r.”  

2)   w   § 2   ust. 1   pkt 1   datę „15.04.2013 r.” zastępuje się datą „30.04.2013 r.”  

3)   w § 2   ust. 1   pkt 2   datę „30.04.2013 r.”, zastępuje się datą „15.05.2013 r.”  

4)   w § 5   ust. 2   datę „15.05.2013 roku” zastępuje się datą „20.05.2013 roku”  

5)   w § 5   ust. 4   datę „30.04.2013 roku” zastępuje się datą „15.05.2013 roku”   .  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§ 4.  

Niniejszy aneks spisano w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron.  

§ 5.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

POWIAT                                                                                                     GMINA  

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT  


Marian   Pawlas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »