| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr ZK.551.434.2012.MC Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Starosty Bielskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiegoza 2012 rok

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego, która rozpoczęła swoją działalność dziesięć lat temu, we wrześniu 2002 roku, realizowała zadania w roku 2012 wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ).

Kluczowymi tematami, które podejmowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach w 2012 roku między innymi były: analiza informacji rocznej za 2011 r. Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, monitoring wizyjny miasta, stan zagrożenia na drogach na terenie miasta i gmin oraz podejmowane przedsięwzięcia na rzecz jego poprawy, współpraca funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej w zakresie porządku publicznego, zjawisko alkoholizmu i przemocy w rodzinie, wpływ służb ponadnormatywnych na ilość zdarzeń.

Rejon obsługiwany przez KM Policji w Bielsku-Białej obejmuje dość rozległy obszar. Nadzoruje pracę 8 podległych komisariatów: 4 komisariaty na terenie miasta Bielska-Białej i 4 komisariaty na terenie Powiatu Bielskiego: w Czechowicach-Dziedzicach, Jasienicy, Kobiernicach i Szczyrku.

W 20112 r. na terenie miasta Bielska-Białej nie odnotowano zdarzeń poruszających i bulwersujących opinię społeczną, aktów terroru, uprowadzeń, czy użycia broni palnej. Powyższe może wskazywać, że rejon Bielska-Białej należy do stosunkowo bezpiecznych. Wiele imprez masowych, a przede wszystkim meczy piłkarskich jakie odbyły się w tym rejonie niosło za sobą istotne zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. Pomimo tego zdołano temu zagrożeniu w dostateczny sposób przeciwdziałać. Na terenie Bielska-Białej doszło także do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, chociaż poziom zagrożeń jest nadal duży. Główną przyczyną powstawania zdarzeń drogowych były kolejno:

1. nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu,

2. niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,

3. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w piątki, natomiast najbezpieczniejszym dniem tradycyjnie była niedziela. W 2012 roku Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej kontynuowała kampanię profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa pieszych: " Ostrożny i przezorny pieszy - w drodze po bezpieczeństwo". Przedmiotowa kampania realizowana jest od trzech lat i ma na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-Białej przeprowadzili wiele działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Przeprowadzano prelekcje, podczas których rozdawano dzieciom elementy odblaskowe. W marcu i kwietniu przeprowadzono  międzyszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, w którym uczestniczyło 276 uczniów. W audycjach radiowych i telewizyjnych (ogółem 35) szeroko omawiano zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza zasady dot. ruchu pieszego.

W 2012 roku w stosunku do roku 2011 nastąpił spadek ilości wypadków drogowych o ok. 23 %. W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych zmierzających do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów rozpoczęto autorską kampanię: "2012 Rokiem Bezpiecznego Motocyklisty", do realizacji której zaproszono Fundację Na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, kluby motocyklowe z rejonu Podbeskidzia, oraz liczne podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z motoryzacją. Pozyskano patronaty medialne o charakterze ogólnopolskim tj.: Telewizję Polską S.A., Gazetę Wyborczą, Dziennik Zachodni, Świat Motocykli, oraz największych przedstawicieli mediów w rejonie Podbeskidzia takich jak: Radio Bielsko, Kronika Beskidzka, Kurier Radia Bielsko. Nawiązano współpracę z największym portalem internetowym o tematyce motocyklowej: " Ścigacz Pl.” Efektem tego jest szereg audycji telewizyjnych i radiowych oraz liczne artykuły.

Wszystkie wymienione działania, które w 2012 roku przeprowadzili policjanci Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i są nadal kontynuowane.

Patrole funkcjonariuszy Policji w ramach służb ponadnormatywnych w 2012 roku, tak jak w ubiegłych latach, dyslokowane były w najbardziej zagrożone obszary miasta, ze szczególnym nasileniem w dni wolne od pracy i święta. Kierowano się przy tym bieżącymi analizami zagrożeń i zapotrzebowaniem społecznym, zgłoszeniami kierowanymi wprost czy też pośrednio do Policji. W 2012 r. służby dodatkowe wykonały łącznie ok. 3500 interwencji.

Na podstawie ilości przestępstw w analizowanym okresie 2012 r. można stwierdzić, że kontynuowanie zawartego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Bielska-Białej a Komendantem Miejskim Policji, pozwala na dalsze ograniczanie ilości przestępstw, poprawia stan bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej, co w konsekwencji przekłada się na poprawę komfortu życia bielszczan i wzrost atrakcyjności miasta dla turystów i inwestorów.

Na bezpieczeństwo w mieście ma również ogromny wpływ ciągle rozbudowujący się system monitoringu wizyjnego. Możliwość całodobowego rejestrowania zdarzeń umożliwia natychmiastowe kierowanie w rejon zagrożony patroli Straży Miejskiej lub innych służb w zależności od rodzaju zagrożeń, pozwala na ujęcie sprawców na podstawie zapisu video. Ponadto za pośrednictwem monitoringu zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla Policji, Prokuratury czy Sądu.

W 2012 roku do systemu wizyjnego miasta włączono kolejne kamery, są to: 6 kamer na Osiedlu Karpackim, 7 kamer w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Piastowskiej i 1 kamera na Wzgórzu Trzy Lipki. Ponadto w 2013 r. planuje się zaktualizowanie projektu technicznego umożliwiającego zabudowę systemu kamer na Osiedlu Złote Łany oraz w rejonie Centrum Handlowego SFERA.

Istotnym elementem wpływającym na efektywność systemu jest możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego mieszkańców ze stanowiskiem monitoringu poprzez linię telefonu alarmowego 986.

Nadużywanie alkoholu jest częstym zjawiskiem związanym z występowaniem przemocy domowej, prawie 53% sprawców przemocy działała pod jego wpływem. W myśl Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, Prezydent Miasta Bielska-Białej powołał na okres 4 lat w drodze Zarządzenia z dnia 27 lipca 2011r. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej. W jego skład wchodzi 19 członków, będących przedstawicielami działających na terenie miasta instytucji i organizacji pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Prokuratury, Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Spora część zanotowanych przypadków użycia przemocy w rodzinie została ujawniona przez instytucje współpracujące z Policją, w tym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysowej Miasto Bielsko-Biała prowadzi Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W 2012 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 500  Niebieskich Kart, w tym 250 sporządzonych przez Policję, 24 sporządzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 8 przez Oświatę, 188 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 23 przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 7 Niebieskich Kart sporządzonych przez Środowiskowe Centrum Pomocy.

Jak dotąd nie zanotowano przypadku stosowania przemocy domowej po innych niż alkohol środkach psychoaktywnych.

Starosta


Andrzej Płonka

Prezydent Miasta


Jacek Krywult

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »