| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/279/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.146.651,46 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

2.466.901,46 zł

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

522.144,00 zł

*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.157.606,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.008.800,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3.008.800,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5.696.645,85 zł

a/ rozdziale 60014 -  Drogi publiczne powiatowe

2.837.356,00 zł

I. Wydatki majątkowe

2.837.356,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.837.356,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.837.356,00 zł

b/ rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.859.289,85 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         

2.859.289,85 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
UE oraz innych źródeł zagranicznych

2.859.289,85 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.629.023,13 zł

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

4.629.023,13 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         

4.629.023,13zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne             

4.629.023,13 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 70.228,74 zł. Deficyt po zmianach wynosi

7.822.619,01 zł i finansowany będzie z wolnych środków w kwocie 3.564.917,09 zł,  pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz

kredytów bankowych w kwocie 3.702.104,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   119.811.796,75 zł

-               po stronie wydatków   –    127.634.415,76 zł

- deficyt                         –       7.822.619,01 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Bogusław Stolarczyk


Załącznik do Uchwały Nr IV/37/279/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 10 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »