| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/279/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.146.651,46 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

2.466.901,46 zł

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

522.144,00 zł

*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.157.606,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.008.800,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3.008.800,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5.696.645,85 zł

a/ rozdziale 60014 -  Drogi publiczne powiatowe

2.837.356,00 zł

I. Wydatki majątkowe

2.837.356,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.837.356,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.837.356,00 zł

b/ rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.859.289,85 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         

2.859.289,85 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
UE oraz innych źródeł zagranicznych

2.859.289,85 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.629.023,13 zł

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

4.629.023,13 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         

4.629.023,13zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne             

4.629.023,13 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 70.228,74 zł. Deficyt po zmianach wynosi

7.822.619,01 zł i finansowany będzie z wolnych środków w kwocie 3.564.917,09 zł,  pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz

kredytów bankowych w kwocie 3.702.104,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   119.811.796,75 zł

-               po stronie wydatków   –    127.634.415,76 zł

- deficyt                         –       7.822.619,01 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Bogusław Stolarczyk


Załącznik do Uchwały Nr IV/37/279/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 10 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »