| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/XX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1 – 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2013 r. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

0,00

0,00

0,00

871 937,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

0,00

871 937,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

0,00

871 937,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

-

871 937,00

750

Administracja publiczna

452 655,00

452 655,00

-

400 672,00

Dochody bieżące, w tym:

12 000,00

12 000,00

-

-

- dotacje z WFOŚiGW

12 000,00

-

-

-

- środki z WFOŚiGW

-

12 000,00

-

-

Dochody majątkowe w tym:

440 655,00

440 655,00

-

-

- dotacje z WFOŚiGW

440 655,00

-

-

-

- środki z WFOŚiGW

-

440 655,00

-

-

75020

Starostwa powiatowe

-

-

-

400 672,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

-

400 672,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

-

400 672,00

758

Różne rozliczenia

1 299 243,00

695 000,00

103 747,00

0,00

Dochody bieżące, w tym:

1 299 243,00

695 000,00

-

-

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

1 298 666,00

-

-

-

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

-

695 000,00

-

-

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

577,00

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

-

103 747,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

103 747,00

-

- rezerwa celowa oświatowa

-

-

103 170,00

-

- rezerwa ogólna

-

-

577,00

-

801

Oświata i wychowanie

0,00

33 411,26

760 655,00

33 411,26

Dochody bieżące, w tym:

-

33 411,26

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

62,00

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

1 456,00

-

-

- pozostałe odsetki

-

28,00

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

4 820,00

-

-

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

-

27 045,26

-

-

80102

Szkoły podstawowe specjalne

-

-

146 111,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

146 111,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

146 111,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

146 111,00

-

80111

Gimnazja specjalne

-

-

71 667,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

71 667,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

71 667,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

71 667,00

-

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

347 168,00

3 366,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

347 168,00

3 366,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

194 168,00

3 366,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

128 102,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

66 066,00

3 366,00

2) dotacje na zadania bieżące

-

-

150 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

3 000,00

80130

Szkoły zawodowe

-

-

95 062,00

3 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

95 062,00

3 000,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

95 062,00

3 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

60 837,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

34 225,00

3 000,00

80134

Szkoły zawodowe specjalne

-

-

100 647,00

27 045,26

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

100 647,00

27 045,26

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

100 647,00

0,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

100 647,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

-

27 045,26

852

Pomoc społeczna

0,00

0,00

0,00

54 777,00

85202

Domy pomocy społecznej

-

-

0,00

54 777,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

0,00

54 777,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

0,00

54 777,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

54 777,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

94 904,00

0,00

94 904,00

Dochody bieżące, w tym:

-

94 904,00

-

-

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

-

94 904,00

-

-

85333

Powiatowe urzędy pracy

-

0,00

-

94 904,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

-

94 904,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

-

-

94 904,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

1 500,00

434 841,00

1 500,00

Dochody bieżące, w tym:

-

1 500,00

-

-

- darowizny pieniężne

-

1 500,00

-

-

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

-

-

149 094,00

1 500,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

149 094,00

1 500,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

149 094,00

1 500,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

149 094,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

1 500,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-

-

7 191,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

7 191,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

7 191,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

7 191,00

-

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

-

-

44 756,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

44 756,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

44 756,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

44 756,00

-

85410

Internaty i bursy szkolne

-

-

39 000,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

39 000,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

39 000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

39 000,00

-

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

-

-

194 800,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

194 800,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

194 800,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

194 800,00

-

Ogółem:

1 751 898,00

1 277 470,26

1 299 243,00

1 457 201,26

§ 2.

Dokonać zwiększenia przychodów w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 632.386zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »