| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/XX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1 – 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2013 r. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

0,00

0,00

0,00

871 937,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

0,00

871 937,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

0,00

871 937,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

-

871 937,00

750

Administracja publiczna

452 655,00

452 655,00

-

400 672,00

Dochody bieżące, w tym:

12 000,00

12 000,00

-

-

- dotacje z WFOŚiGW

12 000,00

-

-

-

- środki z WFOŚiGW

-

12 000,00

-

-

Dochody majątkowe w tym:

440 655,00

440 655,00

-

-

- dotacje z WFOŚiGW

440 655,00

-

-

-

- środki z WFOŚiGW

-

440 655,00

-

-

75020

Starostwa powiatowe

-

-

-

400 672,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

-

400 672,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

-

400 672,00

758

Różne rozliczenia

1 299 243,00

695 000,00

103 747,00

0,00

Dochody bieżące, w tym:

1 299 243,00

695 000,00

-

-

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

1 298 666,00

-

-

-

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

-

695 000,00

-

-

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

577,00

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

-

103 747,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

103 747,00

-

- rezerwa celowa oświatowa

-

-

103 170,00

-

- rezerwa ogólna

-

-

577,00

-

801

Oświata i wychowanie

0,00

33 411,26

760 655,00

33 411,26

Dochody bieżące, w tym:

-

33 411,26

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

62,00

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

1 456,00

-

-

- pozostałe odsetki

-

28,00

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

4 820,00

-

-

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

-

27 045,26

-

-

80102

Szkoły podstawowe specjalne

-

-

146 111,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

146 111,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

146 111,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

146 111,00

-

80111

Gimnazja specjalne

-

-

71 667,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

71 667,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

71 667,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

71 667,00

-

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

347 168,00

3 366,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

347 168,00

3 366,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

194 168,00

3 366,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

128 102,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

66 066,00

3 366,00

2) dotacje na zadania bieżące

-

-

150 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

3 000,00

80130

Szkoły zawodowe

-

-

95 062,00

3 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

95 062,00

3 000,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

95 062,00

3 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

60 837,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

34 225,00

3 000,00

80134

Szkoły zawodowe specjalne

-

-

100 647,00

27 045,26

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

100 647,00

27 045,26

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

100 647,00

0,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

100 647,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

-

27 045,26

852

Pomoc społeczna

0,00

0,00

0,00

54 777,00

85202

Domy pomocy społecznej

-

-

0,00

54 777,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

0,00

54 777,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

0,00

54 777,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

54 777,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

94 904,00

0,00

94 904,00

Dochody bieżące, w tym:

-

94 904,00

-

-

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

-

94 904,00

-

-

85333

Powiatowe urzędy pracy

-

0,00

-

94 904,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

-

94 904,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

-

-

94 904,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

1 500,00

434 841,00

1 500,00

Dochody bieżące, w tym:

-

1 500,00

-

-

- darowizny pieniężne

-

1 500,00

-

-

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

-

-

149 094,00

1 500,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

149 094,00

1 500,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

149 094,00

1 500,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

149 094,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

1 500,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-

-

7 191,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

7 191,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

7 191,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

7 191,00

-

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

-

-

44 756,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

44 756,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

44 756,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

44 756,00

-

85410

Internaty i bursy szkolne

-

-

39 000,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

39 000,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

39 000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

39 000,00

-

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

-

-

194 800,00

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

194 800,00

-

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

194 800,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

194 800,00

-

Ogółem:

1 751 898,00

1 277 470,26

1 299 243,00

1 457 201,26

§ 2.

Dokonać zwiększenia przychodów w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 632.386zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »