| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Konopiska

z dnia 25 kwietnia 2013r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska

na podstawie § 10 ust. 1   i ust. 2   porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 zawartego w   dniu 4   stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą Częstochowa a   Gminą Konopiska w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska strony wprowadzają aneks o   następującej treści:  

§ 1.  

1.   § 6   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„Ustalona w   pkt V Załączniku Nr 2   kwota kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na liniach przebiegających przez teren Gminy Konopiska w   okresie od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r. przekazana będzie w   formie dotacji z   góry, w   dwóch równych ratach, w   terminach: I   rata - do 15 maja 2013 r., II rata - do 15 czerwca 2013 r. na rachunek bankowy Miasta: ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0022 7998 4005  

2.   § 9   ust. 1   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 05.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.”  

3.   Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 1   do niniejszego aneksu.  

4.   Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   ust. 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 2   do niniejszego aneksu.  

§ 2.  

Aneks obowiązuje od dnia 1   maja 2013   r.  

§ 3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 4.  

Aneks do Porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.  


§ 5.  

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Konopiska  


Jerzy   Socha

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 4
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 z   dnia 4   stycznia 2013 r. w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  

KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA KONOPISKA  
w okresie od 5   stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.  

Numery i   trasy poszczególnych linii :  

Linia nr 30  
Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.  


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 4
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 z   dnia 4   stycznia 2013 r. w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  

KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA KONOPISKA  
w okresie od 5   stycznia 2013   r. do 30 czerwca 2013   r.  

I. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  
w okresie od 05.01.2013 r. do 31.01.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   368,0 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 488,54 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 54/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 05.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w   wysokości – 6   595,30 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100).  

II. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  
w okresie od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   425,6 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 518,82 zł (słownie: pięćset osiemnaście złotych 82/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. w   wysokości – 7   004,02 zł (słownie: siedem tysięcy cztery złote 02/100).  

III. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   465,4 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 539,74 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych 74/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r. w   wysokości – 7   286,42 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 42/100).  

IV. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   431,4 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 521,87 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych 87/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r. w   wysokości – 7   045,17 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych 17/100).  

V. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 2   808,4 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 5   762,00 zł  

(słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 1   015,14 zł (słownie: tysiąc piętnaście złotych 14/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r. w   wysokości – 13 704,33 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset cztery złote 33/100).  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »