| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 340/XX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co nastepuje:

§ 1.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu na odległość wynosi 22 godzin.

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się:

1) zrealizowane godziny zajęć, określone w planie nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

2) godziny wykładów, konsultacji zbiorowych, ćwiczeń, zajęć praktycznych;

3) godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3 słuchaczy na godzinę, przy czym dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze nieprzekraczającym 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze;

4) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, przyjmując poprawienie 3 prac za równoważne 1 godzinie zajęć;

b) przeprowadzenia semestralnych egzaminów ustnych, przyjmując przeprowadzenie egzaminu 3 osób za równoważne 1 godzinie zajęć.

4. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w formie kształcenia na odległość zalicza się:

1) godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3 słuchaczy na 1 godzinę zajęć;

2) godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń zrealizowanych z zastosowaniem technologii informatyczno- komunikacyjnych.

§ 2.

1. Rozliczenie zajęć dydaktycznych nauczyciela w kształceniu zaocznym oraz w kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze.

2. W okresie semestru nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć, który wynosi odpowiednio 684 godziny dla nauczycieli pracujących w tygodniowym wymiarze 18 godzin oraz 836 godzin dla nauczycieli pracujących w tygodniowym wymiarze 22 godzin.

3. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się zrealizowane godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy według zapisów w dzienniku lekcyjnym.

4. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę trwającą 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę trwającą 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - jednostkę trwającą 60 minut.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »