| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 14 marca 2013r.

do Porozumienia w sprawie objęcia działaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach Powiatu Gliwickiego


do Porozumienia w sprawie objęcia działaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach Powiatu Gliwickiego z dnia 16 czerwca 2009 r., zawarty w dniu 14.03.2013 r. pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego działa:

Krystian Tomala - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

a

Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w imieniu którego działają:

Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek – Wicestarosta

Strony Porozumienia postanawiają dokonać następujących zmian w Porozumieniu:

I. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Powiat Gliwicki zobowiązuje się dofinansować koszty działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach w 2013 roku w kwocie 122.292,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), wynikającej z przemnożenia liczby 1.548 orzeczeń i dofinansowania do jednego orzeczenia w wysokości 79,00 zł.

2. Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie dotacji na rzecz budżetu Miasta Gliwice na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w czterech transzach w następujących terminach:

a) w wysokości 30.573,00 zł w terminie 14 dni od podpisania niniejszego aneksu,

b) w wysokości 30.573,00 zł w terminie do dnia 20 kwietnia 2013 roku,

c) w wysokości 30.573,00 zł w terminie do dnia 20 lipca 2013 roku,

d) w wysokości 30.573,00 zł w terminie do dnia 20 października 2013 roku.

3. W przypadku zmiany liczby orzeczeń, wielkość dofinansowania, określonego niniejszym aneksem zostanie skorygowana w następujący sposób:
a) w przypadku zmniejszenia liczby orzeczeń, w terminie do 31 stycznia 2014 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gliwicach wskazany w § 5 ust.2 Porozumienia, Miasto Gliwice zwróci nadpłatę środków powstałą w wyniku zmniejszonej liczby wydanych orzeczeń w 2013 roku,

b) w przypadku zwiększenia liczby orzeczeń, Powiat Gliwicki przekaże dopłatę środków powstałą w wyniku zwiększonej liczby wydanych orzeczeń w roku 2013 poprzez odpowiednie zwiększenie pierwszej transzy dotacji przekazanej w roku 2014,

c) w związku ze zwiększeniem liczby wydanych orzeczeń w roku 2012 Powiat Gliwicki przekaże dopłatę środków w kwocie 13.572,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), wynikającą z przemnożenia liczby 174 dodatkowo wydanych orzeczeń i dofinansowania do jednego orzeczenia w kwocie 78,00 zł, poprzez odpowiednie zwiększenie pierwszej transzy dotacji, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 lit. „a”.

II. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


III. Niniejszy aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Za Miasto Gliwice


Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice


Ryszard Reszke
Za Powiat Gliwicki


Starosta


Michał Nieszporek


Wicestarosta


Waldemar Dombek


Skarbnik Powiatu


Maria Owczarzak-Siejko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »