| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/655/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/617/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następującą zmianę:

1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

do 30 czerwca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji, lub.

§ 2. Załącznik nr 1 wskazany w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 wskazany w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 wskazany w § 4 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »