| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/655/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/617/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następującą zmianę:

1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

do 30 czerwca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji, lub.

§ 2. Załącznik nr 1 wskazany w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 wskazany w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 wskazany w § 4 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/617/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/655/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »