| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/687/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 9 maja 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIX/1161/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2011 r. Nr 11, poz. 187), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Stypendia sportowe będą przyznawane wg następujących zasad:

a) w dyscyplinach zespołowych na realizację programów przygotowań w okresie do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego oraz na realizację programów przygotowań w okresie od września do grudnia każdego roku kalendarzowego,

b) w dyscyplinach indywidualnych na realizację programów przygotowań w okresie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,

c) Prezydent Miasta w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać stypendium sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od września do grudnia każdego roku kalendarzowego.;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych w dyscyplinach indywidualnych na okres przygotowań do 31 grudnia oraz w dyscyplinach zespołowych na okres przygotowań do 31 sierpnia należy składać do 5 listopada roku poprzedzającego rok przyznawania stypendiów, natomiast wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na okres przygotowań od września do grudnia każdego roku kalendarzowego należy składać do 5 lipca danego roku kalendarzowego.;

3) uchyla się § 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »