| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 238/XXIX/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w wysokości 764,103,04 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 764,103,04 zł.

§ 2. W Uchwale Nr 204/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok §4 otrzymuje brzmienie:

Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.877.331,49 zł, w tym:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.000.000,00 zł.,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.877.331,49 zł..

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 228/XXVIII/2013 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 238/XXIX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

363.500,00

764.103,04

1.127.603,04

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

360.000,00

764.103,04

1.124.103,04

- wydatki majątkowe

360.000,00

764,103,04

1.124.103,04

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 238/XXIX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

-

764.103,04

764.103,04

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »