| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 239/XXIX/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, art.51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 68.047,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.500,00 zł., wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.500,00 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 31.047,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 239/XXIX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

10.095.229,00

68.047,00

10.163.276,00

w tym dochody bieżące:
- subwencja ogólna
w tym:
- część oświatowa
5.828.096,00
68.047,00
5.896.143,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 239/XXIX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

7.926.452,00

68.047,00

7.994.499,00

80101

Szkoły podstawowe

3.764.519,00

61.000,00

3.825.519,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych174.467,00

3.002.753,00

587.299,003.500,00

27.500,00

30.000,00177.967,00

3.030.253,00

617.229,00

80110

Gimnazja

1.891.056,00

7.047,00

1.898.103,00

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych1.619.514,00

172.486,006.000,00

1.047,001.625.514,00

173.533,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »