| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 239/XXIX/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, art.51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 68.047,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.500,00 zł., wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.500,00 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 31.047,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 239/XXIX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

10.095.229,00

68.047,00

10.163.276,00

w tym dochody bieżące:
- subwencja ogólna
w tym:
- część oświatowa
5.828.096,00
68.047,00
5.896.143,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 239/XXIX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

7.926.452,00

68.047,00

7.994.499,00

80101

Szkoły podstawowe

3.764.519,00

61.000,00

3.825.519,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych174.467,00

3.002.753,00

587.299,003.500,00

27.500,00

30.000,00177.967,00

3.030.253,00

617.229,00

80110

Gimnazja

1.891.056,00

7.047,00

1.898.103,00

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych1.619.514,00

172.486,006.000,00

1.047,001.625.514,00

173.533,00

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Kuczkowski

Radca prawny, partner, kieruje biurem kancelarii Raczkowski Paruch w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »