| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/325/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Miasta Żywca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Umożliwić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Określić przystanki komunikacyjne i dworce na terenie Miasta Żywca, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Żywiec, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

4. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Żywiec, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr XXXIII/232/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Żywiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/325/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 21 maja 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC
§ 1.
WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Miastem Żywiec zwanym dalej Miastem.              

§ 2.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Miejską w Żywcu w drodze uchwały.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników.

§ 3.

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Miasto formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/325/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 21 maja 2013 r.

"WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC"

Lp.

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

Udostępnienie

1

Al. Legionów

Tesco

Jednostronny

Operator

2

Al. Wolności

Pomnik

Jednostronny

Operator

3

Armii Krajowej

Kładka

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

4

Armii Krajowej

Leśnianka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

5

Browarna

Pętla MZK

Obustronny

Operator

6

Browarna

Piwiarnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

7

Browarna

Apteka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

8

Browarna

Rondo

Obustronny

Operator / przewoźnicy

9

Browarna

Kolonia Browar

Obustronny

Operator / przewoźnicy

10

Dworcowa

PKP

Jednostronny

Operator

11

Dworcowa

PKS

Jednostronny

Operator

12

Dworcowa

Góral

Obustronny

Operator

13

Fabryczna

Dzielnica Przemysłowa

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

14

Folwark

Lecznica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

15

Grunwaldzka

BWSU/Fabryka Śrub

Obustronny

Operator / przewoźnicy

16

Grunwaldzka

BWSU Pętla

Obustronny

Operator

17

Grunwaldzka

Spółdzielnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

18

Grunwaldzka

Medyk

Obustronny

Operator / przewoźnicy

19

Grunwaldzka

Poczta

Obustronny

Operator / przewoźnicy

20

Grunwaldzka

PKS Sporysz

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

21

Grunwaldzka

PKP Sporysz

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

22

Habsburgów

Biedronka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

23

Isep

Adamek

Obustronny

Operator / przewoźnicy

24

Isep

Skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

25

Isep

Skład

Obustronny

Operator / przewoźnicy

26

Isep

Spółdzielnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

27

Jagiellońska

Ponar

Jednostronny

Operator

28

Klonowa

Klonowa

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

29

Kochanowskiego

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

30

Kochanowskiego

Osiedle

Obustronny

Operator / przewoźnicy

31

Kocurowska

Kocurów 1

Obustronny

Operator / przewoźnicy

32

Kocurowska

Kocurów pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

33

Kocurowska

Kocurów Kaplica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

34

Komonieckiego

Targowica CPN

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

35

Komonieckiego

Cmentarz

Obustronny

Operator / przewoźnicy

36

Komonieckiego

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich

Obustronny

Operator / przewoźnicy

37

Komorowskich

Bloki wojskowe

Obustronny

Operator / przewoźnicy

38

Komorowskich

Jubileuszowa

Obustronny

Operator / przewoźnicy

39

Kopernika

Rondo

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

40

Kopernika

Piecuch

Obustronny

Operator / przewoźnicy

41

Kopernika

Wodociągi

Obustronny

Operator / przewoźnicy

42

Kopernika

Sapiński

Obustronny

Operator / przewoźnicy

43

Kopernika

Habdasówka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

44

Kopernika

Rampy

Obustronny

Operator / przewoźnicy

45

Kopernika

Reymonta

Obustronny

Operator / przewoźnicy

46

Kopernika

Ośrodek zdrowia

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

47

Kościuszki

Polonia

Jednostronny

Operator

48

Krakowska

Moszczanica II (Królowej Jadwigi)

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

49

Krakowska

Moszczanica I (sklep)

Obustronny

Operator / przewoźnicy

50

Krakowska

Oczków skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

51

Krakowska

GS Zadziele

Obustronny

Operator / przewoźnicy

52

Krakowska

Zadziele skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

53

Krakowska

Na Wzgórzu

Obustronny

Operator / przewoźnicy

54

Leśnianka

Leśnianka I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

55

Leśnianka

Leśnianka II

Obustronny

Operator / przewoźnicy

56

Leśnianka

Leśnianka III

Obustronny

Operator / przewoźnicy

57

Leśnianka

Leśnianka IV

Obustronny

Operator / przewoźnicy

58

Leśnianka

Leśnianka V

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

59

Łączna

Łączna

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

60

Moszczanicka

Technikum

Obustronny

Operator / przewoźnicy

61

Moszczanicka

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

62

Moszczanicka

Nad Stawem

Obustronny

Operator / przewoźnicy

63

Oczkowska

Oczków I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

64

Oczkowska

Oczków szkoła

Obustronny

Operator / przewoźnicy

65

Oczkowska

Oczków pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

66

Os. 700-lecia

Os. 700-lecia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

67

Os. Zgoda

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

68

Partyzantów

Las

Obustronny

Operator / przewoźnicy

69

Partyzantów

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

70

Piłsudskiego

Policja

Obustronny

Operator / przewoźnicy

71

Piłsudskiego

Piłsudskiego II

Obustronny

Operator / przewoźnicy

72

Piłsudskiego

Ogródek Jordanowski

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

73

Piotra Skargi

Piotra Skargi

Obustronny

Operator / przewoźnicy

74

Plac Mariacki

Plac Mariacki

Jednostronny

Operator

75

Podlesie

Szkoła

Obustronny

Operator / przewoźnicy

76

Podwale

Rondo

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

77

Rychwałdzka

Rychwałdzka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

78

Sienkiewicza

Młyn

Obustronny

Operator / przewoźnicy

79

Sienkiewicza

Szpital

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

80

Skłodowskiej

Skłodowskiej

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

81

Słonki

Papiernia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

82

Sporyska

Piwnice

Obustronny

Operator / przewoźnicy

83

Sporyska

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

84

Sporyska

Sklep

Obustronny

Operator / przewoźnicy

85

Sporyska

Most Sporyski

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

86

Stolarska

Stolarska

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

87

Ślemieńska

Młyn

Obustronny

Operator / przewoźnicy

88

Świętokrzyska

Świętokrzyska

Jednostronny

Operator

89

Wesoła

CPN

Obustronny

Operator / przewoźnicy

90

Wesoła

Elektrownia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

91

Wesoła

Smakosz

Obustronny

Operator / przewoźnicy

92

Widok

Widok

Obustronny

Operator / przewoźnicy

93

Widok

Widok I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

94

Widok

Jodłowa

Obustronny

Operator / przewoźnicy

95

Witosa

Park

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

96

Zamkowa

Zamkowa

Jednostronny

Operator

97

Żeromskiego

Pogotowie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

98

Żywiecka

Pietrzykowice skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

99

Żywiecka

Pietrzykowice Żwirownia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

100

Żywiecka

Pietrzykowice PKP

Jednostronny

Operator / przewoźnicy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/325/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 21 maja 2013 r.

"WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM NIE JEST MIASTO ŻYWIEC"

Lp.

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

Udostępnienie

1

Ks. Słonki

Dworzec Autobusowy

Dworzec

Operator / przewoźnicy

2

Al. Legionów

Tesco Parking

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

3

Jana Pawła II

Kaufland

Obustronny

Operator / przewoźnicy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »