| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/325/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Miasta Żywca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Umożliwić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Określić przystanki komunikacyjne i dworce na terenie Miasta Żywca, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Żywiec, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

4. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Żywiec, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr XXXIII/232/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Żywiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/325/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 21 maja 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC
§ 1.
WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Miastem Żywiec zwanym dalej Miastem.              

§ 2.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Żywiec jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Miejską w Żywcu w drodze uchwały.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników.

§ 3.

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Miasto formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/325/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 21 maja 2013 r.

"WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC"

Lp.

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

Udostępnienie

1

Al. Legionów

Tesco

Jednostronny

Operator

2

Al. Wolności

Pomnik

Jednostronny

Operator

3

Armii Krajowej

Kładka

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

4

Armii Krajowej

Leśnianka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

5

Browarna

Pętla MZK

Obustronny

Operator

6

Browarna

Piwiarnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

7

Browarna

Apteka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

8

Browarna

Rondo

Obustronny

Operator / przewoźnicy

9

Browarna

Kolonia Browar

Obustronny

Operator / przewoźnicy

10

Dworcowa

PKP

Jednostronny

Operator

11

Dworcowa

PKS

Jednostronny

Operator

12

Dworcowa

Góral

Obustronny

Operator

13

Fabryczna

Dzielnica Przemysłowa

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

14

Folwark

Lecznica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

15

Grunwaldzka

BWSU/Fabryka Śrub

Obustronny

Operator / przewoźnicy

16

Grunwaldzka

BWSU Pętla

Obustronny

Operator

17

Grunwaldzka

Spółdzielnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

18

Grunwaldzka

Medyk

Obustronny

Operator / przewoźnicy

19

Grunwaldzka

Poczta

Obustronny

Operator / przewoźnicy

20

Grunwaldzka

PKS Sporysz

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

21

Grunwaldzka

PKP Sporysz

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

22

Habsburgów

Biedronka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

23

Isep

Adamek

Obustronny

Operator / przewoźnicy

24

Isep

Skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

25

Isep

Skład

Obustronny

Operator / przewoźnicy

26

Isep

Spółdzielnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

27

Jagiellońska

Ponar

Jednostronny

Operator

28

Klonowa

Klonowa

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

29

Kochanowskiego

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

30

Kochanowskiego

Osiedle

Obustronny

Operator / przewoźnicy

31

Kocurowska

Kocurów 1

Obustronny

Operator / przewoźnicy

32

Kocurowska

Kocurów pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

33

Kocurowska

Kocurów Kaplica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

34

Komonieckiego

Targowica CPN

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

35

Komonieckiego

Cmentarz

Obustronny

Operator / przewoźnicy

36

Komonieckiego

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich

Obustronny

Operator / przewoźnicy

37

Komorowskich

Bloki wojskowe

Obustronny

Operator / przewoźnicy

38

Komorowskich

Jubileuszowa

Obustronny

Operator / przewoźnicy

39

Kopernika

Rondo

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

40

Kopernika

Piecuch

Obustronny

Operator / przewoźnicy

41

Kopernika

Wodociągi

Obustronny

Operator / przewoźnicy

42

Kopernika

Sapiński

Obustronny

Operator / przewoźnicy

43

Kopernika

Habdasówka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

44

Kopernika

Rampy

Obustronny

Operator / przewoźnicy

45

Kopernika

Reymonta

Obustronny

Operator / przewoźnicy

46

Kopernika

Ośrodek zdrowia

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

47

Kościuszki

Polonia

Jednostronny

Operator

48

Krakowska

Moszczanica II (Królowej Jadwigi)

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

49

Krakowska

Moszczanica I (sklep)

Obustronny

Operator / przewoźnicy

50

Krakowska

Oczków skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

51

Krakowska

GS Zadziele

Obustronny

Operator / przewoźnicy

52

Krakowska

Zadziele skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

53

Krakowska

Na Wzgórzu

Obustronny

Operator / przewoźnicy

54

Leśnianka

Leśnianka I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

55

Leśnianka

Leśnianka II

Obustronny

Operator / przewoźnicy

56

Leśnianka

Leśnianka III

Obustronny

Operator / przewoźnicy

57

Leśnianka

Leśnianka IV

Obustronny

Operator / przewoźnicy

58

Leśnianka

Leśnianka V

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

59

Łączna

Łączna

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

60

Moszczanicka

Technikum

Obustronny

Operator / przewoźnicy

61

Moszczanicka

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

62

Moszczanicka

Nad Stawem

Obustronny

Operator / przewoźnicy

63

Oczkowska

Oczków I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

64

Oczkowska

Oczków szkoła

Obustronny

Operator / przewoźnicy

65

Oczkowska

Oczków pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

66

Os. 700-lecia

Os. 700-lecia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

67

Os. Zgoda

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

68

Partyzantów

Las

Obustronny

Operator / przewoźnicy

69

Partyzantów

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

70

Piłsudskiego

Policja

Obustronny

Operator / przewoźnicy

71

Piłsudskiego

Piłsudskiego II

Obustronny

Operator / przewoźnicy

72

Piłsudskiego

Ogródek Jordanowski

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

73

Piotra Skargi

Piotra Skargi

Obustronny

Operator / przewoźnicy

74

Plac Mariacki

Plac Mariacki

Jednostronny

Operator

75

Podlesie

Szkoła

Obustronny

Operator / przewoźnicy

76

Podwale

Rondo

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

77

Rychwałdzka

Rychwałdzka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

78

Sienkiewicza

Młyn

Obustronny

Operator / przewoźnicy

79

Sienkiewicza

Szpital

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

80

Skłodowskiej

Skłodowskiej

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

81

Słonki

Papiernia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

82

Sporyska

Piwnice

Obustronny

Operator / przewoźnicy

83

Sporyska

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

84

Sporyska

Sklep

Obustronny

Operator / przewoźnicy

85

Sporyska

Most Sporyski

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

86

Stolarska

Stolarska

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

87

Ślemieńska

Młyn

Obustronny

Operator / przewoźnicy

88

Świętokrzyska

Świętokrzyska

Jednostronny

Operator

89

Wesoła

CPN

Obustronny

Operator / przewoźnicy

90

Wesoła

Elektrownia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

91

Wesoła

Smakosz

Obustronny

Operator / przewoźnicy

92

Widok

Widok

Obustronny

Operator / przewoźnicy

93

Widok

Widok I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

94

Widok

Jodłowa

Obustronny

Operator / przewoźnicy

95

Witosa

Park

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

96

Zamkowa

Zamkowa

Jednostronny

Operator

97

Żeromskiego

Pogotowie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

98

Żywiecka

Pietrzykowice skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

99

Żywiecka

Pietrzykowice Żwirownia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

100

Żywiecka

Pietrzykowice PKP

Jednostronny

Operator / przewoźnicy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/325/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 21 maja 2013 r.

"WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM NIE JEST MIASTO ŻYWIEC"

Lp.

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

Udostępnienie

1

Ks. Słonki

Dworzec Autobusowy

Dworzec

Operator / przewoźnicy

2

Al. Legionów

Tesco Parking

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

3

Jana Pawła II

Kaufland

Obustronny

Operator / przewoźnicy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »