| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/326/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Żywiec realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.)Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Sposób ustalania łącznego wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przedstawia poniższy wzór:

W= (X1+ X2+…) : (X1:Y1+ X2:Y2+…) gdzie: W – oznacza łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,            X1, X2,…- oznacza ilość godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, Y1, Y2,…- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych dla                  danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela              Ilorazy X1:Y1, X2:Y2,..przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.             

3. Wymiar oznaczony literąW, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

4. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »