| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/326/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Żywiec realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.)Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Sposób ustalania łącznego wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przedstawia poniższy wzór:

W= (X1+ X2+…) : (X1:Y1+ X2:Y2+…) gdzie: W – oznacza łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,            X1, X2,…- oznacza ilość godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, Y1, Y2,…- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych dla                  danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela              Ilorazy X1:Y1, X2:Y2,..przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.             

3. Wymiar oznaczony literąW, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

4. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »