| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 208/2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Czechowice-Dziedzice, reprezentowaną przez:

Burmistrza Czechowic-Dziedzic – Mariana Błachuta

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260.) oraz Uchwały Nr IV/35/270/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXXVI/323/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu,

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4116 S ul. Legionów na odcinku od ul. Waryńskiego do mostu na rzece Wisła.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 sfinansowane zostanie ze środków budżetu Gminy.

§ 2. 1. Realizacja zadania określonego w § 1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Błachut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »