| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 55/XXXIII/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 93/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 197 poz.1172 z późn. zm.)

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 93/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: § 2 ust 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Zapewnia się wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnego gromadzenia odpadów (w przypadku segregowania odpadów na posesji) oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

a) jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l oraz jeden komplet worków tj. dwa worki żółte, jeden worek zielony, jeden worek niebieski oraz jeden worek brązowy na rodzinę liczącą do czterech osób;

b) rodzina licząca powyżej czterech osób wyposażona zostanie w dodatkowy komplet worków  oraz w dodatkowe pojemniki o pojemności minimum 110 l tak, aby na każde cztery osoby ilość pojemników minimum 110 l wzrastała o dodatkową sztukę oraz w dodatkowy komplet worków.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »