| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338”

Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S2338” - etap koncowy.

§ 2.

Gmina Woźniki przekaże Powiatowi Lublinieckiemu kwotę 83 718,00 zł na w/w zadanie w formie dotacji do dnia 30 czerwca 2013 r. Słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6300.

§ 3.

Rozliczenie dotacji nastąpi po zakończeniu zadania nie później niż do 31 lipca 2013 r.

§ 4.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 sierpnia 2013 r. Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Woźniki w terminie do 15 sierpnia 2013 r.

§ 5.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 6.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Gminy.

§ 7.

Porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Burmistrza


mgr inż. Dorota Cieluch


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

Starosta


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »