| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Imielin; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 14 maja 2013r.

do porozumienia nr 38/2011 z dnia 26 września 2011 r. dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a Gminą Imielin reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Miasta Imielin - Jan Chwiędacz


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2 lit. b), który otrzymuje brzmienie:

"b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 46 396,00 zł/rok (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał roku 2013 r. kwota 45 396,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy),

- za IV kwartał roku 2013 r. kwota 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)".

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret drugi i trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za I kwartał 2013 r. w dwóch transzach: do 15.01.2013 r. w wysokości 34 797,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) oraz do 31.05.2013.r. w wysokości 10 599,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy),

- za IV kwartał 2013 r. do 31.10.2013 r. w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)".

§ 3.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


Jan Chwiędacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »