| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Imielin; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 14 maja 2013r.

do porozumienia nr 38/2011 z dnia 26 września 2011 r. dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a Gminą Imielin reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Miasta Imielin - Jan Chwiędacz


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2 lit. b), który otrzymuje brzmienie:

"b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 46 396,00 zł/rok (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał roku 2013 r. kwota 45 396,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy),

- za IV kwartał roku 2013 r. kwota 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)".

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret drugi i trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za I kwartał 2013 r. w dwóch transzach: do 15.01.2013 r. w wysokości 34 797,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) oraz do 31.05.2013.r. w wysokości 10 599,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy),

- za IV kwartał 2013 r. do 31.10.2013 r. w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)".

§ 3.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


Jan Chwiędacz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »