| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Wójta Gminy Bojszowy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 17 maja 2013r.

do porozumienia nr 39/2011 z dnia 26 września 2011 r. dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskimreprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


aGminą Bojszowyreprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2 lit. b), który otrzymuje brzmienie:

"b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 81 021,50 zł/rok (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał roku 2013 r. kwota 80 021,50 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy),

- za IV kwartał roku 2013 r. kwota 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)".

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret drugi i trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za I kwartał 2013 r. w dwóch transzach: do 15.01.2013 r. w wysokości 60 766,12 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy) oraz do 31.05.2013 r. w wysokości 19 255,38 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),

- za IV kwartał 2013 r. do 15.10.2013 r. w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)".

§ 3.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Wójt


Henryk Utrata

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »