| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 221/XXVII/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, art.51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym w wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 28.954,90 zł., zwiększenie wydatków majątkowych w tym dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 122.270,00 zł. oraz na zwiększeniu wydatków na dotację na zadania bieżące w wysokości 3.500,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 154.724,90 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 221/XXVII/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 19 lutego 2013 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

97.000,00

21.954,90

118.954,90

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

94.000,00

21.954,90

115.954,90

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych56.000,0021.954,9077.954,90

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.972.981,31

7.000,00

1.979.981,31

90095

Pozostała działalność

299.991,31

7.000,00

306.991,31

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych279.991,317.000,00286.991,31

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

490.655,10

125.770,00

616.425,10

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

411.295,10

125.770,00

537.065,10

- wydatki majątkowe
w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
- wydatki na dotację na zadania bieżące


-

411.295,10


122.270,00

3.500,00


122.270,00

414.595,10

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 221/XXVII/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 19 lutego 2013 r.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

-

154.724,90

154.724,90

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »