| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 318/XXXIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw na Osiedlu 3 - go Maja w Szczekocinach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z placu zabaw na Osiedlu 3 – go Maja w Szczekocinach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, tablicy informacyjnej usytuowanej na placu zabaw oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 318/XXXIII/2013
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 23 maja 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW NA OSIEDLU 3 – go MAJA
W SZCZEKOCINACH

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci do lat 15.

2. Z urządzeń zabawowych dzieci do lat 7 powinny korzystać pod opieką dorosłych.

3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do stopnia rozwoju psychoruchowego dziecka. Oceny możliwości korzystania przez dziecko z poszczególnych urządzeń winien dokonać rodzic lub opiekun dziecka.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Na terenie placu zabrania się:

a) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,

b) korzystania z placu zabaw w czasie niesprzyjających warunków pogodowych,

c) korzystania z uszkodzonego sprzętu,

d) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji.

6. Korzystanie z placu zabaw może odbywać się w godzinach od 7.00 do zmroku i jest nieodpłatne.

7. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »