| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art  41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 r.        Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ), art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U z 2010r.,  Nr 238, poz.1586 ze zm.),

Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach s tanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/29/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 31 marca 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r., Nr 122, poz. 2312 i 2313) w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 statutu po pkt 3 dodaje się punkt 4 o treści:

pkt.4. Odpłatność za dowóz osób do ŚDS reguluje podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Wójtami Gminy Dąbrowa Zielona a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zintegrowanych gmin.

2. w § 5 statutu w pkt 2 dodaje się ppkt g o treści:

ppkt.g. Ochrona zdrowia osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

§ 2. Pozostała treść statutu pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »