| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 199/XXXI/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala co następuje:

§ 1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 styczna 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2013 r., poz. 2280, z dniem 6 marca 2013 r. w uchwale Nr 156/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy wprowadza się następującą zmianę:

- w § 2. dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

" 4. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy deklarację, o której mowa w §1 pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy www.kozieglowy.eboi.pl lub Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl .

5 . Deklaracja o której mowa w § 1 przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »