| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 199/XXXI/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala co następuje:

§ 1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 styczna 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2013 r., poz. 2280, z dniem 6 marca 2013 r. w uchwale Nr 156/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy wprowadza się następującą zmianę:

- w § 2. dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

" 4. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy deklarację, o której mowa w §1 pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy www.kozieglowy.eboi.pl lub Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl .

5 . Deklaracja o której mowa w § 1 przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »