| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/203/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                532100,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                283466,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                      37083062,51
w tym

- dochody bieżące                                                                                                                33586344,51
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            243270,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                3496718,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                                  533000,00

b) zmniejsza się  wydatki o kwotę                                                                                                  1000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                      45901843,51
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                31657173,51
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            347306,13                     mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                14244670,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            7210602,12                     mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  24518222,67
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                          17689515,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                          6828707,67

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                  2490640,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      3747004,71

d) obsługa długu                                                                                                                              554000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                            347306,13             

§ 2. 1. Zmiana dochodów i wydatków spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę283366,00zł, który wynosi
8818781,00zł, oraz zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty10049905,00zł.

2. Zwiększa się zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę159729,00zł do łącznej kwoty1894737,00zł z czego663613,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Gminy Kozy, które otrzymują brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013 roku:

1) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie4000 000,00zł,

2) kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie7800000,00zł,

3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie355168,00zł,

§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.                                                                                                                             

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/203/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/203/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

przychody

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »