| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/784/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3. ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym;

4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

9. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10. niniejszego statutu..

2. W § 5 ust. 2 dodaje się:

a) pkt 5 w brzmieniu:

Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.,

b) pkt 6 w brzmieniu:

Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »