| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/784/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3. ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym;

4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

9. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10. niniejszego statutu..

2. W § 5 ust. 2 dodaje się:

a) pkt 5 w brzmieniu:

Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.,

b) pkt 6 w brzmieniu:

Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »