| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/560/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
u c h w a l a:

§ 1. 1. Przyjąć zmianę statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6, polegającą na:

1) zmianie § 2 w Rozdziale I - Postanowienia ogólne, który otrzymuje brzmienie: „1. Podmiot działa pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. 2. Podmiot prowadzi przedsiębiorstwo o nazwie Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 3. Podmiot może stosować nazwę skróconą OPiLU".

2) zmianie § 21 w Rozdziale V-Gospodarka finansowa, poprzez dodanie ustępu 7, który otrzymuje brzmienie: „Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Prezydent Miasta Zabrze".

2. Pozostałe postanowienia statutu nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »